vetëm informata:


Ju lutem zgjidhni
çmim:
70 EUR

Jo anijeve në dispozicion në vendin tuaj

Historisches Glas mit Noppen

Sehr angenehm anzufassendes Glas mit Noppen
Höhe etwa 13 cm

Gjendja: Përdoret me gjurmë të dukshme

Jo anijeve në dispozicion në vendin tuaj


shpenzimet e transportit detar ndërkombëtar

  shpenzimet e transportit detar ndërkombëtar:
  kein Versand ins Ausland

  Çmimi i blerjes së këtij produkti është:
  • nuk Informacion

  • Dorëzoni një ofertë me shkrim me e-mail.

  • PayPal
  • shitje Private. Asnjë tërheqje e sendit të shitjes.

  emri i përdoruesit:

  Philipp

  Kontaktdaten:


  61476 Kronberg Deutschland

  Azhurimi i fundit: 13/12/2018 13:41:59 Ofruesi është përgjegjës për këtë ofertë.
  grand ofertë udhëzues ID.: 43 Regjistruar si përdorues privat që prej: 27/03/2018 Raporti faqe